Дипломни работи и магистърски тези в областта на социологият

София-град, гр. София 08.01.2017 10    №27390

15лв


Обява от

Описание
Разработка, подготовка и изготвяне на дипломни работи и магистърски тези в различни области на социологията: обща социология, социология на малките групи, политическа социология и политология, социология на правото, икономическа социология, ЕСИ, социология на изкуството и културата, социална антропология. Уникалност на темите, пълно съответствие с изискванията на научния ръководител и утвърдения план.