Igel-ud3 430 es-1GB RAM 2GB Compact Flash

Плевен, гр. Плевен 18.01.2017 44    използвано купувача №21970

Обява от

Описание
перфектнно сьстоянние