Medion Lifetab P9516

Плевен, гр. Плевен 01.01.2017 53    използвано купувача №20591

Обява от

Описание
таблета стига само до логото