Славянски разговорник

Русе, гр. Русе 09.01.2017 24    използвано купувача №25560

Обява от

Описание
разговорник от 1966 година на славянските народи български, руски, сръбски,чешки и полски интересен разговорник с малък тираж