Изготвяне на дипломни работи и магистърски тези по психология

София-град, гр. София 21.08.2017 120    27391

1 лв

  • Изготвяне на дипломни работи и магистърски тези по психология

Обява от

Описание
Разработка, подготовка и изготвяне на дипломни работи и магистърски тези в различни области на психологическата наука: психология на личността, социална психология, медицинска и пренатална психология, психология на изкуството, икономическа психология, експериментална психология, прилагане на различни психотерапевтични методи. Всички разработки са уникални и се изготвят в прецизно съответствие с изискванията на научния ръководител и конкретната тема.