Изготвяне дипломни работи и магистърски тези в областта на философията

София-град, гр. София 30.08.2017 50    27385

1 лв

  • Изготвяне дипломни работи и магистърски тези в областта на философията

Обява от

Описание
Разработване, консултации и изготвяне на дипломни работи и магистърски тези в различни области на философията: история на философията, анализ на отделни философски течения и школи, социална философия, съвременна философия, практическо приложение на философските знания. Разработките се изготвят от високо квалифицирани специалисти и преподаватели от ВУЗ. Пълно съответствие с изискванията на научния ръководител.