Дипломни работи и магистърски тези в областта на икономиката

София-град, гр. София 13.05.2017 39    27387

15лв

  • Дипломни работи и магистърски тези в областта на икономиката

Обява от

Описание
Разработване, консултации и изготвяне на дипломни работи в следните области на икономиката: теория на икономиката, история на икономическите учения, финанси, счетоводна отчетност, маркетинг, мениджмънт, управление на транспорта. Оригинални разработки изготвени от високо квалифицирани специалисти. Пълно съответствие с изискванията на научния ръководител.