Изготвяне дипломни работи и магистърски тези в областта на икономиката

София-град, гр. София 14.09.2017 59    27387

1 лв

  • Изготвяне дипломни работи и магистърски тези в областта на икономиката

Обява от

Описание
Разработване, консултации и изготвяне на дипломни работи в следните области на икономиката: теория на икономиката, история на икономическите учения, финанси, счетоводна отчетност, маркетинг, мениджмънт, управление на транспорта. Оригинални разработки изготвени от високо квалифицирани специалисти. Пълно съответствие с изискванията на научния ръководител.