Изготвяне дипломни работи и магистърски тези в областта на историята

София-град, гр. София 21.08.2017 57    27384

1 лв

  • Изготвяне дипломни работи и магистърски тези в областта на историята

Обява от

Описание
Разработване и изготвяне на дипломни работи и магистърски тези в областта на историята. Разработките могат да бъдат в различни области: древна история, история на отделните исторически периоди, история на отделните страни и народи, социална история, съвременни аспекти на историческата наука, методология на историята. Разработките са уникални и са в пълно съответствие с изискванията на научния ръководител.