Изготвяне на дипломни работи и магистърски тези в областта на правото

София-град, гр. София 23.08.2017 75    27388

1 лв

  • Изготвяне на дипломни работи и магистърски тези в областта на правото

Обява от

Описание
Разработка и подготовка на дипломни работи и магистърски тези в различни области на правото - гражданско, търговско, наказателно, административно, данъчно и осигурително, международно и конституционно. Дипломни работи и магистърски тези в областта на гражданския, наказателния и административния процес, теория и философия на правото. Разработката се извършва от високо квалифицирани юристи и преподаватели от ВУЗ. Пълно съответствие на изискванията на научния ръководител.