Изготвяне на докторски дисертации по право

София-град, гр. София 16.09.2017 62    27377

1 лв

  • Изготвяне на докторски дисертации по право

Обява от

Описание
Подготовка, консултации и изготвяне на докторски дисертации в различни области на правото: гражданско, търговско, наказателно, административно, данъчно и осигурително, международно и конституционно. Възможно е разработването на теми в сферата на гражданския, наказателния и административния процес, както и в областта на теорията и философията на правото. Разработките са уникални, изготвят се от високо квалифицирани специалисти, в строго съответствие с поръчката и препоръките на научния ръководител.