Изготвяне на докторски дисертации в областта на историята

София-град, гр. София 12.09.2017 58    27381

1 лв

  • Изготвяне на докторски дисертации в областта на историята

Обява от

Описание
Разработване на дисертационни трудове в областта на историята. Разработките могат да бъдат в различни области: древна история, история на отделните исторически периоди, история на отделните страни, социална история, модерни подходи в историята, методология на историята. Помощ при избор на тема. Трудовете се разработват в пълно съответствие с изискванията на научния ръководител.