Igel-ud3 430 es-1GB RAM 2GB Compact Flash

Плевен, гр. Плевен 08.05.2017 99    използвано купувача 21970

Обява от

Описание
перфектнно сьстоянние