Курс ТРЗ и личен състав- практически.

Бургас, гр. Бургас 17.08.2019 321    продавача 30032

270 лв

  • Курс ТРЗ и личен състав- практически.
  • Курс ТРЗ и личен състав- практически.

Обява от

Описание
Бизнес Консулт 2009 ООД организира практически курс ТРЗ и личен състав. Обучението е присъствена и онлайн форма, подходящо както за начинаещи, така и за кандидати със счетоводно и икономическо образование, желаещи да се реализират в сферата на Човешките ресурси, но не притежават реален практически опит. Ще получите теоритична правна и практическа подготовка.

40учебни часа:
1. Трудови договори.
2. Работа с програмен продукт за обявяване на трудови договори в НАП.
3. Изготвяне досие на работник.
4. Работа с национален класификатор на икономически дейности и национален класификатор на професии.
5. Осигуряване по трудови договори.
6. Изготвяне ведомости за заплати.
7. Начисляване на болнични, майчинство, отпуск.
8. Самоосигуряващи се лица.
9. Прекратяване на трудови договори.

Обучението включва работа със специализиран софтуер. Цената включва пакет от нормативни документи. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна. Графикът на занятие е съобразен със заетостта на обучаемите. Обучението се води от висококвалифициран преподавател-практик. На завършилите курса нашите специалисти оказват практическа помощ при различни казуси възникнали в последващата дейност.
За повече информация и записване се обадете на телефон 0898 78 55 32.
loading...