Medion Lifetab P9516

Плевен, гр. Плевен 27.02.2017 71    използвано купувача 20591

Обява от

Описание
таблета стига само до логото