Отдаване под наем на части от складово помещение за съхранение на хран

София-град, гр. София 01.08.2019 238    ново купувача 146032

120 лв

  • Отдаване под наем на части от складово помещение за съхранение на хран

Обява от

Описание
Отдаване под наем на части от складово помещение за съхранение на хранителни добавки. Обектът притежава Удостоверение за Регистрация издадено от областната дирекция по безопасност на храните София град и отговаря на изискванията на Регламент 852/2004. Група ф – „храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничава от храните за нормална консумация” включително – белтък. Складът е необходим при регистрация в Българската Агенция по Безопасност на Храните в гр. София на хранителни добавки.Тел. 08869 148 631 Велинов
loading...