Продавам нитрат на йонообменна смола .

Русе, гр. Русе 17.06.2016 264    ново купувача 521

10 лв

  • Продавам нитрат на йонообменна смола .
  • Продавам нитрат на йонообменна смола .

Обява от

Описание
Продавам : Нитратна йонообменна смола за намаляване на нитратите. Което води да изчезване на водораслите в вашият аквариум .С голяма работната обменна способност (РОС) на фирмата "Dowex" и "Purigen" . И катиона обменна смола която намаля ph-то в вашият аквариум на фирмата "Dowex" . 300мл (190г) абсорбират 10,000мг нитрати. Диапазон на работните температури (min/max): 2 ÷ 48 ºC . Смолите се рециклират за ново ползване . Как се рециклират ще отговарям на ЛС на които си закупи . Цена : 10 лв за (320 мл) 200 грама . За по големи количества отстъпка . Останаха 4 килограма ВАЖНО : СМОЛАТА СЕ ПОЛЗВА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА И ЗА КАНИТЕ БРИТА И АКВАФОР