Продавам пуяк и пуйки

17.06.2016 146    използвано лично предаване 8848

Обява от

Описание
Продавам един мъжки пуяк и три женски. Мъжкият е на цена 60 лв., а женските са по 40 лв.