Счетоводно обслужване на фирми от А до Я.

Русе, гр. Русе 28.10.2016 81    лично предаване 20262

1 лв

  • Счетоводно обслужване на фирми от А до Я.

Обява от

Описание
• ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА;
• ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ПЪРВИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ;
• ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДДС ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗДДС;
• ИТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ;
• ТРЗ—ВСИЧКО СВЪРЗАНО С НАЗНАЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВАШИЯ ПЕРСОНАЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО;
• ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ;
• ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕВОДИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВНИЯ И МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ, ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ;
• ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ В СЪОТВЕТСВИЕ С НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И ДЕЙСТВАЩАТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА СТРАНАТА;
• ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ ПРЕД ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С УТОЧНЕНИЯ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРИ РЕВИЗИИ.

Адрес: гр. Русе, ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
Телефони за връзка: 082/ 858 071 ; 0878178971 ; 0888 220 113
E-mail: account_plus_minus[email protected]

Други предложения: