Славянски разговорник

Русе, гр. Русе 19.02.2017 47    използвано купувача 25560

Обява от

Описание
разговорник от 1966 година на славянските народи български, руски, сръбски,чешки и полски интересен разговорник с малък тираж