Термостат за регулиране на температурата в помещението.

Видин, гр. Видин 05.01.2017 80    ново лично предаване 24455

30 лв

  • Термостат за регулиране на температурата в помещението.
  • Термостат за регулиране на температурата в помещението.
  • Термостат за регулиране на температурата в помещението.
  • Термостат за регулиране на температурата в помещението.

Обява от

Описание
Термостат за регулиране на температурата в помещението.
При използване на термостата, стайната температура може лесно да се регулира и да се подобри енергийната ефективност.
Предназначен за осигуряване на автоматичен контрол и регулиране по време и температура при системи за отопление.
Тип – Аналогов
Температурен диапазон - 6°C ~ 30°C