Монети, Книжни пари Колекционерствостари монети--медни

20 лв с. Дълга лука

голяма монета

15 лв с. Дълга лука

монета позлатена

50 лв гр. Дългопол

РУБЛА 1892 ГОДИНА

180 лв гр. Хасково

1 Рубла 1889

100 лв гр. Хасково