Монети, Книжни пари Колекционерство1 лев 1891

40 лв гр. Пловдив

2 лева 1913

50 лв гр. Пловдив

1 лев 1912

40 лв гр. Пловдив

2 лева 1912

40 лв гр. Пловдив

1 лев 1910

40 лв гр. Пловдив

2 лева 1910

50 лв гр. Пловдив

2 лева 1894

60 лв гр. Пловдив

50 стотинки 1913

30 лв гр. Пловдив

50 стотинки 1912

30 лв гр. Пловдив

50 стотинки 1883

50 лв гр. Пловдив

50 стотинки 1891

50 лв гр. Пловдив

1,2,5,10,20,50 стотинки 1989

20 лв гр. Пловдив

1,2,5,10,20,50 стотинки 1974

10 лв гр. Пловдив