Болногледачки УслугиБолногледачи в Англия

3778 лв гр. Пловдив

Болногледач/ка - Англия

2901 лв гр. Пловдив

Болногледач/ка - Англия

2955 лв гр. Пловдив

Здравен асистент

4373.4 лв гр. Пловдив

Медицинска сестра

5516 лв гр. Пловдив

Социален асистент

5161.4 лв гр. Пловдив

Дом за стари хора

1000 лв гр. Велинград